Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển đa dạng đáp ứng cho nhu cầu giao thương, mua bán của con người. Dù ở bất kỳ quốc gia nào thì nhập và xuất hàng hóa cũng là nhu cầu thiết yếu để trao đổi buôn bán, thúc đẩy kinh tế có điều kiện phát triển mạnh …