Tiêu dùng

Hiệu ứng Diderot khiến bạn rơi vào vòng xoáy mua sắm khó dừng Do hiệu ứng Diderot, bạn mua một chiếc áo mới rồi lại muốn có giầy, túi đồng bộ với nó, trong khi chẳng hề cần đến. Phần lớn cuộc đời, triết gia nổi tiếng người Pháp Denis Diderot sống trong cảnh đói nghèo. …