Thị trường là gì? Tìm hiểu hình thái và chức năng của thị trường

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi giữa người bán và người mua. Mỗi hình thái của thị trường đều có những quy định riêng, nhưng đều chịu những tác động chung trong quan hệ cung – cầu, giá cả,… Bài viết dưới đây của Akereso sẽ giúp bạn đọc hiểu …